شرکت شتاب دهنده دارویی پرسیس ژن

خدمات

07 مرداد, 1395

درباره ما

شرکت پرسیس ژن پار با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان...
07 مرداد, 1395

خدمات

تامين زيرساخت فعاليت(600 متر فضای آزمايشگاه)، آموزش و Mentorship از خدمات این مرکز شتابدهنده بوده...
07 مرداد, 1395

محصولات

محصولات قابل ارائه در پایان شتاب دهی: تهيه تک سلولي با بيان قابل قبول که قابليت صنعتي شدن داشته...

فرايند کار از آغاز تا سرانجام

progress